Đại Hội Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Xuất Hóa nhiệm kỳ 2024 – 2029

0
32

Đại Hội Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Xuất Hóa nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 08/04/2024 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường Xuất Hóa tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường lần thứ IX nhiệm kỳ 2024-2029.
Đến dự ĐH có các đồng chí Lý Văn Chỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đồng chí Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND,UBND phường, trưởng các tổ chức chính trị xã hội phường, Cán bộ công chức và 88 đại biểu chính thức, 18 đại mời.  Đại hội đã được nghe Báo cáo công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024. Với Những kết quả tích cực đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn phường.

Đại biểu hiệp thương các chỉ tiêu tại Đại Hội

33 vị Ủy viên ủy ban MTTQ Việt nam phường Xuất Hóa

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 – 2029; tại đại hội đã hiệp thương cử ra 33 vị Ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hiệp thương cử 03 vị Ủy viên Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa mới, Ông Hoàng Đại Hải tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029; với quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, góp phần xây dựng phường Xuất Hóa ngày càng giàu mạnh, văn minh.

                                                                      Nguyễn Nga VH-XH phường Xuất Hóa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here